znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Školní rok 2023/2024

od 12. 9. probíhá vyučování podle platného rozvrhu.

**************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

  • sociální asistent
  • školní psycholog

Více informací zde.

Příjemce dotace:     

Základní škola Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov

 

Název projektu:       

ZŠ HABARTOV – ŠABLONY III

 

Registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020709

 

Období realizace:

1. 9. 2021 – 30. 6. 2023

 

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ.

 

Z finančních prostředků v celkové výši 696 500,- Kč hradíme tyto aktivity:

 

Využití ICT ve vzdělávání

Kluby pro žáky ZŠ

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Projektový den ve škole

Tandem

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy