znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* kuchařka/

   vedoucí

   kuchařka

* asistent pedagoga

* sociální asistent

Více informací zde.

Modernizace učeben

Město Habartov realizuje projekt „ZŠ Habartov – vybavení kmenových učeben“. Předmětem projektu je modernizace a zvýšení kvality výuky ve všech kmenových učebnách základní školy v Habartově. Instalací nových interaktivních tabulí do tříd, vybavením učeben PC sestavami pro kantory a dovybavením tříd novým nábytkem vznikne příjemné a atraktivní prostředí jak pro žáky základní školy, tak pro učitele. Realizací projektu dojde k modernizaci a zvýšení kvality vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.

 

        

 

       

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy