znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Ředitelské volno

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy na úterý 21. května 2024 z organizačních důvodů ředitelské volno 

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

EVVO – Závěrečná zpráva za rok 2014/2015

     Již pátý rok soutěžíme se školním recyklačním programem Recyklohraní, jehož cílem je zlepšit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Sbíráme vysloužilé elektrické spotřebiče do červené popelnice, která je umístěna v pavilonu B. V obou pavilonech naší školy jsou také zelené krabice určené pro sběr použitých baterií.  Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí a získala Certifikát k Environmentálnímu vyúčtování za rok 2014. Výsledky studie prokázaly, že zpětný odběr i těch nejmenších elektrozařízení má velmi pozitivní dopad na naše životní prostředí. Všichni, kteří se podílejí na ochraně životního prostředí právě tříděním odpadů, si zaslouží velký dík. Za odvoz nasbíraného elektrozařízení a baterií získáváme body,  které se mohou směnit za různé školní pomůcky. Ve školním roce 2014/15 jsme nasbírali celkem 211 kg tohoto odpadu, což je 1107 bodů. Jelikož se vždy musí určitý počet bodů do konce školního roku vyčerpat, byly objednány tyto pomůcky do kabinetu 1.st.:

Sada 24 velkých karet (A5) - zelenina

1

        234 Bodů

Sada 24 velkých karet (A5) - ovoce

1

        234 Bodů

Sada 24 velkých karet (A5) - zvířata domácí

1

        234 Bodů

Sada 24 velkých karet (A5) - zv. volně žijící

1

        234 Bodů

Sada 24 velkých karet (A5) - zvířata (ve vodě)

1

        234 Bodů

 

V naší škole mohou žáci třídit i ostatní odpad:

modrá popelnice – papír

žlutá popelnice – plast

zelená popelnice - sklo

     I tento rok jsme se zapojili do soutěže ve sběru papíru pro firmu AVE. Žáci společně s rodiči nasbírali 4633 kg papíru, za což jsme získali 8.186,-Kč. Tyto peníze budou použity, stejně jako loni, na nákup pomůcek pro naše žáky.  25.11.2014 jsme se již po třetí zúčastnili vzdělávacího programu Tonda-obal, kde se děti učí správnému třídění odpadů. Žáci shlédli film o tom, jak to vypadá v třídírnách odpadů a jak se odpady zpracovávají a mohli si prohlédnout také různé vzorky materiálů, které při recyklaci odpadů vznikají.

                                                                                   Mgr. Jana Hankerová

Balanční pomůcky

Z peněz, které naše škola utržila za sběr papíru ve školním roce 2018/2019, jsme zakoupili 6 kusů balančních podložek. Balanční podložka s pevnou plastovou základnou umožňuje široký záběr cvičení směřující ke zpevnění postavy a koordinace těla. Podložky používáme ke zpestření hodin tělesné výchovy. 

                                                                                    Mgr. Jana Hankerová

Třídění odpadů

V dnešní době, kdy je třídění odpadů velmi důležité, vedeme i naše žáky k tomu, aby zvládli odpad třídit ve škole i doma. V naší škole jsou umístěny kontejnery na papír, plast, elektroodpad, baterie, toner. Vytvořila jsem i metodiku a pracovní listy, které jsou k dispozici všem učitelům do hodin zaměřených na ekologii a třídění odpadů. Pro žáky jsem vytvořila i pexeso a třídění obrázků s odpadky do příslušných minipopelniček.                                                                                                                                                                                                                                  Mgr. Jana Hankerová

 

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy