znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

Nabízíme volné

pracovní místo

   na pozici učitelky     1. stupně

Tel.: 352 692 547

MT : 736 753 755

1 2 3 4 5 > >>

Přípravné třídy základní školy se zřizují přednostně pro děti s odkladem povinné školní docházky v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Matematický klokan

26.03.2019

Každoročně se účastníme matematické soutěže Matematický klokan.

Dne 31. 01. 2019 navštívila naši třídu policistka nprap. Mgr. Soňa Podlahová.

Dne 11. 1. 2019 se výběr dívek z 8. a 9. tříd zúčastnil okrskového kola ve florbalu.

V pátek 23. listopadu se oděla naše základní škola do barev národní trikolóry. Bílá, modrá a červená byly všudy přítomné. V tento den během takřka čtyř hodin vyvrcholilo mnohaměsíční úsilí stovek žáků a pedagogů, kteří si v aktuálním roce nejrůznější formou připomínali několik významných výročí.

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy