znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Habartovská základní škola si připomene 50 let existence

v budově v ulici Karla Čapka

Píše se rok 1961 a po neskutečném budovatelském finiši se nakonec stává malým zázrakem, že do pavilonu A nově vznikající základní školy v září přeci jen k výuce nastupují první žáci. Okolí sice ještě více patří staveništi, hnedle za školou se tyčí neprostupný les a také vybavení, byť třeba jen základním nábytkem či např. rozvody tepla, nejsou ještě zcela v pořádku, ale je to krok vpřed a během několika následujících let se vše obrátí k lepšímu.

Od té doby již uplynulo moře času, školu vedlo několik ředitelů, za katedrami se vystřídaly stovky kantorů a školními lavicemi prošly tisíce žáků, kteří v nich strávili osm či devět let. Myslíme si, že škola je nedílnou součástí města, a proto si bezesporu zaslouží svou kulatou padesátku náležitě oslavit. Naše oslavy budou trvat celý školní rok 2011/2012 a budou tvořeny mozaikou sestavenou z několika menších či větších akcí.

   Hlavním vrcholem vzpomínkových oslav se stane sobota 19. listopadu 2011. Netradičně v sobotu otevře od 9:00 do 15:00 škola své brány a všichni zájemci ji budou moci navštívit a důkladně si prohlédnout. V přípravě jsou výstavy dobových fotografií a dokumentů, výstava výtvarných prací, tematická výzdoba zaměřená na dobu minulou, možnost setkání bývalých žáků a učitelů či další překvapení, která ještě nechceme prozrazovat. Odpoledne se od sedmnácti hodin centrum oslav přesune do městského kulturního střediska, kam budou pozváni bývalí i současní zaměstnanci školy a kde bude připraven křest dvojjazyčné brožury Habartov- Lengenfeld- partnerská města očima dětí, který bude doplněn o krátký kulturní program a neformální besedu mezi přítomnými. Slavnostní den bude zakončen od dvaceti hodin posezením při hudbě a tanci.

Další vrcholy oslav budou časově zaměřeny na jaro roku 2012, kdy se uskuteční školní akademie pro rodiče a přátele žáků a následně také zábavná diskotéková oldiespárty pro absolventy z řad tzv. –cátníků. Přesné termíny těchto akcí ještě nejsou stanoveny, ale budou včas uvedeny v Habartovském zpravodaji, na webových stránkách školy (www.zshabartov.cz) i města Habartov (www.mestohabartov.cz). Definitivním završením oslav by pak měl být vznik multimediálního DVD, na kterém bychom chtěli shromáždit jak materiály historické, tak znovu prezentovat i výše uvedenou brožuru a v neposlední řadě nabídnout i fotografie mapující celý rok našich oslav. DVD bychom rádi uvedli v život někdy v červnu 2012, krátce před koncem školního roku.

V souvislosti s výše uvedenými informacemi prosíme všechny bývalé zaměstnance naší školy, kteří mají zájem se zúčastnit oslav v listopadu tohoto roku, aby se nám v co nejkratším možném termínu ozvali a předběžně potvrdili svou přítomnost.  Kontaktovat je nás možné na tel.č. : 352692547, 352681344, 352681345, emailem na: zs1habartov@volny.cz či písemně na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119, Habartov 35709. Dále také prosíme všechny ty, kteří by měli k dispozici zajímavé dokumenty, fotografie či předměty vážící se k historii naší školy, aby se s námi taktéž spojili a tím nám dali možnost domluvit se na jejich případném zapůjčení.

Věříme, že v pečlivě připravovaném roce připomínajícím kulaté výročí existence naší tolik milované, mýty opředené a spoustou zážitků protkané školy si každý, kdo bude mít zájem, najde čas a způsob, který mu bude nejvíce vyhovovat k tomu, aby zavzpomínal na svá školní léta.

Mgr. Aleš Plevka, tř. učitel IX.A

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy