znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Schůze  ŠVK  Habartov

 

Ahoj lidi,

dohodli jsme se, že se   budeme pravidelně   scházet   na schůzích. První počin jsme učinili  dnes, takže vše   podstatné  si můžete přečíst  v zápisu ze schůze.

 

Zápis č.2 sezóna 2012/2013

Přítomni:  Svěráková, Hlušičková, Braumová, Riedl, Krčín, Kalousková

Projednáno:

Kontrola úkolů:      splněno  1,2,4,5,7,9,10,11,12

I. Organizace  Poháru  nadějí - termín 17.-18.11. 2012

1. Zajištění  tělocvičny  Bukovany                Riedl,         termín  20.10. 2012

splněno

2. Pískání Nikola Bouchalová                      Krčín,         termín  20.10. 2012   

splněno

3. Pískání smíšenky                                   Braumová,  termín  30.10. 2012

K dispozici není  nikdo  ze smíšenek (pracovní, herní  vytížení). Prověřit možnost pískání Pavel + přítel Veroniky Hurdesové.

4. Pískání Havránek                                   Riedl,          termín  20.10. 2012

splněno

Pepa  Havránek  ukončil  pískání, nelze ho dále oslovovat.

5. Bufet Habartov, Bukovany (Vlaďa)           Svěráková,   termín  30.10. 2012

splněno

Habartov Šárka, Bukovany  Vlaďa

6. Zajištění  převozu  mezi  tělocvičnami      Krčín,           termín  20.10. 2012

Info 8.11. 2012  -  Veronika  Hurdesová

7. Vytvoření přihlášky, propozic                   Krčín,           termín  30.10. 2012

splněno

9. Diplomy                                                 Krčín,           termín  20.10. 2012

splněno

II. Informace k náboru  do  skupiny  mladších  žákyní

10. Pohovor s třídními učitelkami                 Riedl,           termín  30.10. 2012

splněno

Domluveno další kolo náboru.

11. Organizace turnaje v přehazované           Krčín,          termín  30.10. 2012

splněno

Turnaj  proběhl 5.11. 2012  za  účasti 24 dvojic (16 děvčat).

III. Stanovení  postupných  cílů  pro  skupiny - přípravka, mladší  žákyně

12. Sestavení  dlouhodobých  trén. plánů      Krčín,          termín  30.10. 2012

splněno

Sako + dlohodobé plány  předány skupině,  pozitivní  ohlas od obou  trenérek.

13. Vytvoření  zásobníku cvičení a her          Krčín,          termín  30.10. 2012

Opětovné oslovené a výzva  k  zaslání cičení a  her   do zásobníku!!!!!!

 

IV. Obnova  sportovního  vybavení

14. Objednání 10 ks míčů                           Svěráková,    termín  30.11. 2012

Prověření ceny, odsouhlasen nákup  míčů  do  hodnoty  10.000,- Kč (bez poštovného).

15. Objednání dlouhé sítě                            Krčín,           termín  30.11. 2012

Ověřena  cena, možnost výroby do stanoveného  termínu.

 

IV. Nové  úkoly:

16. Domluvit klíče od tělocvičny Bukovany (úterý)    Krčín,           termín  13.11. 2012

17. Koupit toaletní papír                                         Krčín,           termín  13.11. 2012

18. Předat klíče od  sprch a buňky                         Krčín,           termín  16.11. 2012

19. Roďák - domluvit seminář trenérů                      Krčín,           termín  8.11. 2012

20. Zajistit nákupní koš (koš na míče)                    Krčín,           termín  8.11. 2012

 

Další schůze  pátek 16.11. 2012  17:30 (tělocvična)

 

Zápis č.1 sezóna 2012/2013

Přítomni:  Svěráková, Hlušičková, Braumová, Riedl, Krčín

Projednáno:

I. Organizace  Poháru  nadějí - termín 17.-18.11. 2012

1. Zajištění  tělocvičny  Bukovany                Riedl,         termín  20.10. 2012

2. Pískání Nikola Bouchalová                      Krčín,         termín  20.10. 2012                    

3. Pískání smíšenky                                   Braumová,  termín  30.10. 2012

4. Pískání Havránek                                   Riedl,          termín  20.10. 2012

5. Bufet Habartov, Bukovany (Vlaďa)           Svěráková,   termín  30.10. 2012

6. Zajištění  převozu  mezi  tělocvičnami      Krčín,           termín  20.10. 2012

7. Vytvoření přihlášky, propozic                   Krčín,           termín  30.10. 2012

8. Ceny do turnaje                                      Krčín,           termín  15.11. 2012

9. Diplomy                                                 Krčín,           termín  20.10. 2012

II. Informace k náboru  do  skupiny  mladších  žákyní

Nábor byl  proveden  opakovaně (Venca, Nikola), úspěch přinesl  pouze  dílčí.  Naplněnost  skupiny  není  na  předpokládané  úrovni ( počet dětí  do  10). Dílčí  úspěch  přinesla  organizace   turnaje  v  přehazované. Jako  další  vhodná  možnost  bylo vytypováno oslovení  třídních  učitelek  k oslovení konkrétních  děvčat.

10. Pohovor s třídními učitelkami                 Riedl,           termín  30.10. 2012

11. Organizace turnaje v přehazované           Krčín,          termín  30.10. 2012

III. Stanovení  postupných  cílů  pro  skupiny - přípravka, mladší  žákyně

12. Sestavení  dlouhodobých  trén. plánů      Krčín,          termín  30.10. 2012

13. Vytvoření  zásobníku cvičení a her          Krčín,          termín  30.10. 2012

IV. Obnova  sportovního  vybavení

14. Objednání 10 ks míčů                           Svěráková,    termín  30.10. 2012

15. Objednání dlouhé sítě                            Krčín,           termín  30.10. 2012

 

Další schůze  čtvrtek 8.11. 2012  18:15 (Truhlárna)

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy