znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Dodatečný 

zápis do

1. třídy se koná 16. dubna 2024 v době
14.00 - 16.00.

 

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

  • sociální asistent
  • školní psycholog

Více informací zde.

Historie klubu

Školní volejbalový klub při I.ZŠ Habartov, o.s., jak zní celý a oficiální název, vznikl 9.3. 1997, a to na  ustavující valné hromadě. Tato valná hromada rozhodla o návrhu registrace občanského sdružení a o schválení stanov, kterými se činnost klubu řídí.

Zakládajícími členy klubu byli:                 Zdeněk Braum

                                                             Dagmar Pospíšilová

                                                             Lucie Jůzová

Hlavním motivátorem a hnací silou počátků volejbalu v Habartově byl pan Josef Pospíšil, který stál nejen za vznikem klubu, ale zasloužil se značnou měrou o získání zázemí, jak herního, tak technického. Ikdyž Pepa odešel do Sokolova, stopa jeho činnosti zůstane v Habartově nesmazatelná.

K historii klubu nesmazatelně patří i naše pýcha - "Velká cena města Habartova - o putovní pohár starosty města". Turnaj v minivolejbalu, který se nám podařilo zorganizovat již po 13 - té, a který je vysoko ceněn  i mezi volejbalovými spolubojovníky z velké části České republiky. Našimi hosty bývají  malé volejbalistky a jejich trenéři z Plzně, Děčína, Českých Budějovic, Českého Krumlova, Tachova (v Tachově, bohužel, skončil náš velký kamarád Vlastík Veselý), Hlincovky, Teplic, Žatce, Karlových Varů, Sokolova a dalších měst a míst.  

Ke klubu nesmazatelně patří i trenérské osobnosti a kamarádi, se kterými jsme se zde potkávali a potkáváme. Z původního počtu 15 trenérů se s námi postupem času rozloučili  Zdeněk Kršík, Anička Kršíková  a následně Jitka Bartošová, kteří odešli za prací. S úctou vzpomínáme i na našeho společného kamaráda Zdeňka Kršíka ml., který už, bohužel, není mezi námi.

Volejbalové úspěchy klubu:

 

 

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy