znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Vážení občané.
 
V současné době má občanské sdružení Školní volejbalový klub při I. ZŠ Habartov, IČ 66358868, Karla Čapka 119, 357 09 Habartov, možnost na základě Výzvy č. 4 Místní akční skupiny Sokolovsko, o. p. s. požádat o dotaci  z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, osy IV. LEADER, opatření IV.1.1. a IV.1.2. – Strategický plán LEADER MAS Sokolovsko v oblasti podpory „Fiche č. 2 – Občanská vybavenost a služby na území MAS Sokolovsko – opatření III.2.1.2.“ na realizaci projektu:
 
Revitalizace areálu a technického zázemí ŠVK  Habartov

Dovolujeme si Vám tímto tento projekt v krátkosti představit:
 
Rekonstrukce  a modernizace v rámci připravovaného projektu:
 
rekonstrukce střechy šaten
výměna opláštění šaten
rekonstrukce rozvodů (voda, plyn)
rekonstrukce podlah a podlahových povrchů, protiskluzová úprava
výměna sádrokartonových podhledů
rekonstrukce kropení, vč rozvodu, výměny čerpadla a el. rozvodu
rekonstrukce oplocení, vč. nátěru vysokých plotů (nad 4 m)
výměna dřevěného ohranění beach kurtů
sanační opatření na sociálním zařízení  (odstranění vlhkosti, výměna krytiny střech)
výměna vybavovacích předmětů
 
 
Revitalizovaný areál ŠVK bude i nadále  sloužit  veřejnosti v rámci realizace volnočasových aktivit  obyvatelstva  a velkou měrou zkvalitní stávající sportovní zázemí ve městě Habartov.  Realizací projektu dojde  k dílčímu naplnění opatření  strategického plánu města, které odvisí s údržbou městských sportovišť. Projekt je sou částí dlouhodobého plánu revitalizace území kolem bývalého kluziště, jehož součástí jsou již realizované projekty jako:
 
-          výstavba  víceúčelového hřiště, vč. technického zázemí
-          streetbalové hřiště
-          přístřešek  pro stolní tenis
 
Dovolujeme si vás proto pozvat  na workshop (komunitní projednávání s občany) pořádaný k projektu Revitalizace areálu a technického zázemí ŠVK  Habartov, který se bude konat v pondělí dne 6. června 2011 od 19:00 hodin v klubovně ŠVK Habartov.
 
Předmětem workshopu bude diskuze k samotné realizaci projektu, stanovení podmínek zapojení do všech fází projektu s ohledem na finanční a personální možnosti ŠVK Habartov a zodpovězení dalších otázek.
 
Předem děkujeme za účast a těšíme se na plodnou a zajímavou diskusi.


V Habartově dne 31.5.2011

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy