znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* kuchařka/

   vedoucí

   kuchařka

* asistent pedagoga

* sociální asistent

Více informací zde.

1. stupeň ZŠ

1. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny, č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Prvouka    

Prv

Hudební výchova   

Hv

Výtvarná výchova  

Vv

Tělesná výchova

Tv

Pracovní výchova 

Pv

 

2. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny, č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Prvouka    

Prv

Hudební výchova   

Hv

Výtvarná výchova  

Vv

Tělesná výchova

Tv

Pracovní výchova 

Pv

Čtení a psaní

Čap

 

3. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechna, č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Cizí jazyk

Aj

Prvouka    

Prv

Hudební výchova   

Hv

Výtvarná výchova  

Vv

Tělesná výchova

Tv

Pracovní výchova 

Pv

Čtení a psaní

Čap

 

4. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Cizí jazyk

Aj

Vlastivěda

Vl

Přírodověda

Přv

Hudební výchova   

Hv

Výtvarná výchova  

Vv

Tělesná výchova

Tv

Pracovní výchova 

Pv

Čtení a psaní

Čap

 

5. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Cizí jazyk

Aj

Vlastivěda

Vl

Přírodověda

Přv

Informační a komunikační technologie

Ikt

Hudební výchova   

Hv

Výtvarná výchova  

Vv

Tělesná výchova

Tv

Pracovní výchova 

Pv

Dramatická výchova

Dv

 

2. stupeň ZŠ

6. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Cizí jazyk

Aj

Dějepis

D

Výchova k občanství

Vko

Fyzika

F

Přírodopis

Zeměpis  

Z

Hudební výchova

Hv

Výtvarná výchova 

Vv

Tělesná výchova 

Tv

Výchova ke zdraví

Vkz

Pracovní výchova

Pv

Konverzace v cizím jazyce

Kcj

 

7. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Cizí jazyk

Aj

Další cizí jazyk

Dcj

Dějepis

D

Výchova k občanství

Vko

Fyzika

F

Přírodopis

Zeměpis  

Z

Hudební výchova

Hv

Výtvarná výchova 

Vv

Tělesná výchova 

Tv

Výchova ke zdraví

Vkz

Pracovní výchova

Pv

Konverzace v cizím jazyce

Kcj

 

8. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Cizí jazyk

Aj

Další cizí jazyk

Dcj

Dějepis

D

Výchova k občanství

Vko

Fyzika

F

Chemie

Ch

Přírodopis

Zeměpis  

Z

Hudební výchova

Hv

Výtvarná výchova 

Vv

Tělesná výchova 

Tv

Výchova ke zdraví

Vkz

Pracovní výchova

Pv

Konverzace v cizím jazyce

Kcj
 

9. ročník - učební dokumenty: ŠVP Škola pro všechny č.j. 3/2010

 

Český jazyk a literatura

Čj

Matematika  

M

Cizí jazyk

Aj

Další cizí jazyk

Dcj

Dějepis

D

Výchova k občanství

Vko

Fyzika

F

Chemie

Ch

Přírodopis

Zeměpis  

Z

Informační a komunikační technologie

Ikt

Hudební výchova

Hv

Výtvarná výchova 

Vv

Tělesná výchova 

Tv

Pracovní výchova

Pv

Konverzace v cizím jazyce

Kcj

 
pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy