znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Výpůjční řád knihovny Základní školy v Habartově

Základní ustanovení: knihovna a její fondy jsou pomocným zdrojem  informací pro žáky a učitele naší školy.

I. Uživateli knihovny jsou:  1) pedagogičtí pracovníci školy

                                         2) nepedagogičtí zaměstnanci školy

                                         3) žáci školy                     

II. Pro návštěvu a následnou výpůjčku není třeba žádný registrační průkaz ( ani evidence osobních údajů), zcela postačuje být výše definovaným uživatelem. Právo výpůjčky automaticky končí ukončením pracovního poměru či ukončením školní docházky.

III. O zapůjčení knihy rozhoduje pověřená osoba tj. správce knihovny.

Pokud uzná správce knihovny za vhodné, je možné při půjčování některých děl žádat peněžitou záruku. Její výši určí správce knihovny s přihlédnutím k hodnotě knihy. Běžné vypůjčování knih je bezplatné.

IV. Čtenáři je možné půjčit od každého titulu pouze jeden výtisk. Počet výpůjček nesmí současně převyšovat 5 svazků u žáků. Učitelé tímto počtem nejsou limitováni. O datu výpůjčky a jméně čtenáře informuje výpůjční lístek, který je uložen u správce knihovny.

V. Pokud čtenář zjistí při převzetí knih jakoukoli závadu, je povinen neprodleně ji ohlásit správci knihovny

VI.Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat dalším osobám.

Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci ve stavu, který odpovídá jejímu řádnému užívání.

Dále je povinen neprodleně hlásit ztrátu (zničení, poškození) zapůjčené publikace.

VII. Případnou způsobenou škodu musí čtenář nahradit podle požadavku knihovny:

a) peněžitou náhradou v ceně titulu

nebo

b) nepoškozeným exemplářem téhož titulu a vydání

VIII. Výpůjční doba není pevně stanovena, neměla by však překročit dva měsíce. Pokud o danou publikaci nebude projeven zájem, lze se souhlasem správce knihu zapůjčit i na dobu delší.

IX. Otevírací doba knihovny je po předešlé domluvě.

                                    Zpracoval: Mgr. Aleš Plevka

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy