znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* kuchařka/

   vedoucí

   kuchařka

* asistent pedagoga

* sociální asistent

Více informací zde.

Šesťáci na úřadě

Aktuálně se v rámci hodin občanské výchovy zabýváme v šesté třídě tématy související s obecní samosprávou. A zde se přímo nabízí, abychom společně navštívili městský úřad, aby žáci na vlastní oči měli možnost vidět, kde se rodí různá důležitá rozhodnutí, která mají vliv na každodenní život v Habartově. Slovo dalo slovo a my jsme spolu se 6. A vyrazili v úterý 27. února směr náměstí Přátelství. Na úřadě se nás ochotně ujala paní tajemnice Fašánková, která nám zasvěceně povyprávěla o chodu úřadu i o zásadách fungování místní samosprávy. Nahlédli jsme do kanceláře pana starosty, do zasedačky, kde se konají zastupitelstva, a naši prohlídku jsme završili v obřadní síni, kde někteří žáci našli svá jména a fotografie ve vystavených pamětních knihách. Aby naše prohlídka nebyla samoúčelná, měli žáci za úkol ve dvojicích vyplňovat jednoduchý pracovní list. Pokud pozorně poslouchali, bude to pro ně hračka, a pokud ne, mohou si vše dohledat na městských internetových stránkách. Děkujeme paní tajemnici za milé přijetí a nyní již díky této hodině víme, kde vznikají plány na to, co se bude u nás v Habartově dít.

Mgr. Aleš Plevka, vyučující VkO

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy