znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* kuchařka/

   vedoucí

   kuchařka

* asistent pedagoga

* sociální asistent

Více informací zde.

Fyzika zábavně 

V rámci opakování fyzikálních veličin v hodinách fyziky jsme si vyzkoušeli praktická cvičení. Rozdělili jsme se do skupinek po 3, vzali si vytvořený pracovní list a začali pracovat. Naším úkolem bylo například změřit délku lavice, výšku schodu, změřit spolužákovi teplotu, zvážit učebnici či stojánek na tužky, odhadnou objem hrnku a skleničky a poté objem odměřit v odměrných válcích. Na tabletech jsme si také měřili, jak dlouho nám trvá dojít ke sborovně a zpět. Tato aktivita nás bavila a možná i proto nám trvala déle, než si paní učitelka naplánovala.

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy