znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Školní rok 2023/2024

od 12. 9. probíhá vyučování podle platného rozvrhu.

**************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

  • sociální asistent
  • školní psycholog

Více informací zde.

Fyzika mimo lavice

Část měsíce května jsme věnovali praktické výuce a opakování formou aktivit. Jednou z forem aktivit je házení míčkem a pokládání připravených otázek na látku, kterou jsme se v rámci šestého ročníku učili. Na začátku této aktivity všichni stojíme, po správném zodpovězení otázky, kterou nám položil spolužák si můžeme sednout, pokud však odpovíme chybně zůstáváme stát a čekáme na další otázku.

Další aktivitou hodiny fyziky byla aktivita připravená mimo naší třídu. Naším prvním úkolem bylo vytvořit si tabulku s 16 řádky a sloupečkem na zapsání odpovědí. Poté jsme chodili po chodbě a hledali lístky s otázkou  a odpověďmi, ze kterých jsme vybrali tu správnou a zapsali ji do tabulky. Při této aktivitě jsme pracovali ve dvojicích. Tato aktivita byla velmi úspěšná, téměř celá třída získala jedničky.

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy