znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Myslivost a péče o les

Dne 2.12.2022 k nám do třídy zavítal náš pan starosta, pan Ing. Petr Janura.

Nebyla to jen tak obyčejná návštěva, pan Ing. Janura k nám přišel na besedu. Je totiž vášnivým milovníkem lesa, je myslivec, přišel nám povídat o lese, o myslivosti, o zvířatech. Vysvětlil dětem, co vše starost o les znamená.

Jako zajímavost s sebou přinesl i ukázky trofejí. Největší bylo paroží jelena, o něco menší paroží daňčí a úplně nejmenší srnčí. Co děti překvapilo nejvíc, byly zuby z divokého prasete. To, že jsou tak dlouhé, udivilo i nás učitele. Pan Ing. Janura dětem také ukázal i svou loveckou zbraň, to bylo něco pro kluky!

Během besedy se děti zvídavě dotazovaly na vše, co je zajímalo, na každou otázku se jim dostalo odpovědi.  

Měli jsme i tu i živého přítele člověka, loveckého psa, fenku Korinku, která na svůj mladý věk již splnila všechny disciplíny loveckého psa, a to na výtečnou.

Beseda byla velmi zajímavá, děti se dozvěděly mnoho zajímavostí. Rozhodně si o lese budeme povídat i někdy příště, v lese je toho tolik, že jedna beseda nestačí.

Už teď se na ně těšíme.

Děkujeme panu starostovi za krásnou besedu i ukázky.

 

 

                                           Žáci 1. A s paní učitelkou Mgr. Světlanou Kellerovou

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy