znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

30. června v 8.00 rozdávání vysvědčení

1. 7. - 31. 8. letní prázdniny

Fyzika trochu jinak

Jedním z témat fyziky 9. ročníku je JADERNÁ ENERGIE A JADERNÁ ENERGETIKA.

Žáci se v rámci výuky seznámili s fakty  tohoto tématu.

Jak naložit s informacemi a jak je využít?

V rámci hodin  jsme se domluvili, že žáci vymyslí aktivity pro své spolužáky, kde by zúročili vědomosti, které v hodinách fyziky získali a měli zpětnou vazbu.

Rozdělili se do 5 skupin a intenzivně přemýšleli, jaké soutěže /aktivity / by pro své spolužáky vymysleli. Pro svou práci měli žáci k dispozici informační techniku /tablety/, někteří také použili své mobilní telefony, kde hledali  i jiné zajímavé informace k danému tématu.

Všichni žáci se aktivně do činnosti zapojili a výsledek práce předčil očekávání. Žáci pracovali opravdu s nadšením a i výsledek práce je velice uspokojivý. Na závěr žáci představili své aktivity a měli možnost si hry vyzkoušet a ověřit si tak své vědomosti.

Jak hodiny fyziky probíhaly, dokumentují fotografie, které byly průběžně pořízené.

Žákům byla nápomocná  AP Hrabalová Gabriela.

                                                                                                              

                                                              Slámová Dagmar, uč. fyziky

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy