znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

2021/2022

Desatero pro primární prevenci!

Věnovat se prevenci je v dnešní době důležitější než kdy jindy, a i proto se šesté třídy naší školy zapojily do projektu realizovaného ministerstvem školství -"Desatero pro primární prevenci".

Smyslem projektu je předcházení rizikovému chování ve školách a zároveň minimalizaci jeho případných dopadů. Jedná se o edukativní program určený pro žáky od šestého až po devátý ročník. Desetidílný seriál dvanáctiminutových videoklipů odkrývá dětem moderní a přístupnou formou problematiku šikany a extrémních projevů agrese, stalkingu, domácího násilí, závislostí na alkoholu, závislostí na tabáku, závislosti na omamných látkách, nelátkové závislosti, poruchy příjmu potravy, syndromu týraného a zneužívaného dítěte a sebepoškozování, to vše jsou zároveň také témata, která pravidelně zařazujeme do výuky předmětu výchovy ke zdraví.  Reflektovaná klíčová témata primární prevence jsou v tomto případě zakončena interaktivním kvízem. K vyplnění těchto edukativních online kvízů ověřujících a upevňujících nově osvojené znalosti žáků z dané problematiky využíváme tablety pořízené díky finančním prostředkům z projektu Šablony III, díky nimž je celý proces vstřebání a ukotvení podstatných závěrů pro žáky mnohem efektivnější.

Každý videoklip se skládá z jednoduchého hraného příběhu, který vychází z reálně odžitých každodenních situací, se kterými se ve svých životech děti setkaly. Součástí hraného dokumentu je odborný komentář vážící se bezprostředně k v něm zachycené problematice. V jeho samotném závěru pak je možné nalézt písemné shrnutí základních faktů o reflektovaném rizikovém chování. Jednotlivé interaktivní kvízy jsou pak sestaveny ze šesti nebo sedmi otázek, které navazují na výše uvedené písemné shrnutí dané problematiky, přičemž žáci u otázek volí jednu ze tří nabízených odpovědí. Pro lepší individualizaci a přehlednost kvíz absolvuje každý sám po přihlášení do svého účtu MS Office 365 a to konkrétně prostřednictvím aplikace Teams, v níž byl taktéž právě pro tuto příležitost vytvořen speciální prostor, kde žáci naleznou všechny odkazy na videa a doplňující kvízy, které jsou jim zde v elektronické podobě zpřístupněny, a v případě zájmu se tak k nim díky internetu mohou kdykoliv a odkudkoliv vrátit a připomenout si je.

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy