znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

2021/2022

Září měsícem významných událostí

Měsíc září je nejen obdobím, kdy začíná podzim, ale zároveň si v tomto měsíci připomínáme významné události a osobnosti. 
Jednou z osobností je svatá Ludmila, která letos oslavila jubilejních 1100 let od své smrti a o níž jsme hovořili napříč předměty - například v dějepise, zeměpise či výchově k občanství. V posledním zmíněném předmětu právě probíráme státní svátky. V naší třídě se našlo pár dobrovolníků, kteří se nabídli, že by si udělali na svatou Ludmilu a svatého Václava referát. Adélka a Lukášek si připravili povídání o české světici, zatímco Martinka Mádlová si zvolila patrona naší země - svatého Václava. Všichni tři se moc snažili a za jejich snahu jim patří velký obdiv a poděkování. Začali jsme povídáním o svaté Ludmile. Jako první začal Lukášek, následovaný Adélkou. Dozvěděli jsme se, že Ludmila byla starostlivou babičkou a vychovatelkou svého vnuka Václava, že to byla žena na svou dobu velmi vzdělaná, nadaná a že za jejího života docházelo k rozšiřování křesťanství po celé tehdejší Evropě. Následně nám oba spolužáci pověděli, že byla krutě zavražděna na hradě Tetín 15. září 921 na rozkaz své snachy Drahomíry. Adélka si dokonce mimo jiné přinesla ústřižek z novinového článku, kde byla vyobrazena pravděpodobná rekonstrukce podoby svaté Ludmily. 
Po Lukáškovi a Adélce přišla řada na Martinku, která se věnovala době a osobnosti svatého Václava. Z jejího vyprávění jsme se dozvěděli, že Václav je patron naší země, že byl mírumilovným panovníkem, za jehož vlády se neválčilo, že byl vnukem svaté Ludmily a také, že byl krutě zavražděn roku 935 ve Staré Boleslavi svým mocichtivým bratrem Boleslavem. 
Na závěr referátů si slovo vzala paní asistentka, která v krátkosti doplnila zajímavosti o svatém Václavovi i o Ludmile. Dozvěděli jsme se například, že není potřeba považovat Boleslava přímo za zloducha. Sice měl na svědomí smrt svého bratra, ale zároveň se zasloužil o rozšíření našeho státu a je považován za zakladatele Českého státu. 
Z hodiny výchovy k občanství si tedy odnášíme spoustu nových vědomostí, které se nám budou určitě hodit. Nyní již víme, že dny 15. září a 28. září jsou dny významné, k nimž se váží zajímavé příběhy našich dvou významných světců. 
 
Mgr. Romana Sitařová a Lucie Klarnerová
pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy