znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Nabízíme volné pracovní místo na pozici učitele 1. a 2. stupně pro školní rok 2020/2021

 

Halloween ve IV.A

I když se v naší zemi anglo-saský svátek Halloween neslaví, a spíše se dává přednost svátku Všech svatých – dušičkám, my ve IV.A jsme si ho připomněli trochu jiným způsobem. Paní asistentka si pro nás připravila do hodiny vlastivědy prezentaci na téma Halloween – Historie pohanského svátku. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých věcí. Například to, že název Halloween je odvozen od anglického "All hallow's eve" (předvečer všech svatých), že ho do různých koutů země zavedli Keltové, následně pár zajímavostí z jejich života a co nám po nich zůstalo za architektonické památky. Dále, že se Halloween slaví nejen v anglicky mluvících zemích, ale také v Japonsku, Itálii, Švédsku, Novém Zélandu či Austrálii, že své počátky získal již před dvěma tisíci lety, ale koledování dětí je datováno do 11.století, kdy děti z chudých rodin chodily k domům bohatších sousedů a měšťanů, kde za vyřčení modlitby dostaly jako odměnu med, peníze nebo jídlo (především chléb). Dále jsme se dozvěděli, že děti při koledování (většinou v USA) říkají slova "trick or treat" - tedy v překladu "koledu, nebo vám něco provedu."

Poté, co jsme načerpali nové znalosti, jsme si v hodině výtvarné výchovy vytvořili každý svou vlastní dýni a tři děti z naší třídy – Honzík, Kamilka a Kristýnka společně s pomocí paní učitelky vyřezali dýni, kterou jsme následně položili před školu, kde ji, a ostatní dýně, školní družina v podvečer rozsvítila. V hodině anglického jazyka jsme si zazpívali tematickou píseň a na samotný závěr zahráli divadelní představení – nutno podotknout, že se divadelní představení hrálo v anglickém jazyce - s koledováním a získáváním odměn. Celý den jsme si náramně užili a už se nemůžeme dočkat příštího roku, kdy nastane další Halloween a kdy budeme nejen starší, ale především moudřejší s nově získanými znalostmi.

                                              Mgr. Jarmila Janíková, Lucie Klarnerová

 

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy