znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Nabízíme volné pracovní místo na pozici  asistent pedagoga. 

Informace na tel.čísle 352 692 547 nebo    736 753 755.

___________________

Úřední hodiny v době   uzavření školy jsou  v pondělí a ve středu  od 9.00 do 11.00 hod.

 

Návštěva muzea

13. září žáci osmých ročníků navštívili Muzeum v Habartově, kde v přednáškovém sále vyslechli informace o  Habartovském incidentu, který se udál 12. 9. 1938.  Po přednášce se přemístili  do 1. patra, kde se nachází   Muzeum  bezpečnostních sborů Habartov. 

V první místnosti byly zmapované tragické události roku 1938. Našli zde informace k celkovému politicko sociálnímu dění oné doby, dále popis incidentů, ke kterým v našem regionu došlo, tedy k případům Habersbik, Gossengrün nebo Schwaderbach (postupně Habartov, Krajková a Bublava). Celé této místnosti dominuje diorama, ve kterém je znázorněna část Četnické stanice Habersbirk po zběsilém útoku henleinovců v září 1938). Uvnitř instalovaných vitrín  viděli artefakty, které jsou sesbírány z pozůstalostí po padlých četnících.

Druhá místnost je věnována historii bezpečnostních sborů prvorepublikového Československa, kde je na několika panelech a uvnitř vitrín mapována historie bezpečnostních sborů od vzniku Československé republiky v roce 1918 přibližně do roku 1948. Nechybí zde ani výstava historických zbraní a celek doplňuje další diorama, ve které je zobrazeno polní ležení jednotek Stráže obrany státu.

Třetí místnost, je vybavena jako četnická stanice. Žáci si tak mohli představit, za jakých podmínek příslušníci četnictva vykonávali svojí nelehkou a často nevděčnou práci.

 Vstupní spojovací chodba je věnovaná profilům jednotlivých účastníků incidentů.

                                                                                      Slámová Dagmar, tř. uč.

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy