znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Od 8. 3. 2021

PT, 1. - 9. třída

distanční vzdělávání

Zápis

do 1. ročníku proběhne 7. a 20. dubna 2021. Bližší inforamce naleznete zde.

 

Nabízíme volná pracovní místa. Více informací zde.

14. - 23. 10. 2020

Přírodověda zápisky 1

Přírodověda zápisky 2

Vlastivěda

Přírodověda - horniny

Přírodověda - horniny 2

Vlastivěda

Informace pro rodiče a děti

Vl - 9. - 13. 11. 2020

Pokyny pro děti - 9. 11. 2020

Samostatné písemné úkoly - význam slov

On-line výuka 10. 11. 2020

Informace pro rodiče - 16. - 20. 11. 2020

Přírodověda - test

Vlastivěda - test

Aj - pracovní list

Distatní výuka - 18. 11. 2020

Energetické suroviny

Informace pro rodiče - 23. - 27. 11. 2020

Informace rodičům a žákům o průběhu oline výuky Teams schůzky

Informace pro rodiče 23. - 24. 11. 2020

Pokyny k výuce 4. - 8. 1. 2021

Český jazyk - 4. - 8. 1. 2021

Matematika - 4. - 5. 1. 2021

Matematika - 6. - 8. 1. 2021

Z on-line výuky 5. 1. 2021

Z on-line výuky 6. 1. 2021

Římské číslice

Zlínksý kraj

Měsíc naší planety Země

Informace pro rodiče

Inspirace k vlastní tvorbě

Informace pro rodiče a děti

Z on-line výuky 11. 1. 2021

Římské číslice

Z on-line výuky 12. 1. 2021

Římské číslice 1

Římské číslice 2

Český jazyk 1

Český jazyk 2

Z on-line výuky 13. 1. 2021

Z on-line výuky 14. 1. 2021

Z on-line výuky 27. 1. 2021

Z on-line výuky 2. 2. 2021

Dělení dvojciferným dělitelem 1

Dělení dvojciferným dělitelem 2

Násobení trojciferným činitelem 1

Násobení trojciferným činitelem 2

Slovní druhy 1

Slovní druhy 2

Z on-line výuky 5. 2. 2021

Slepá mapa

Počasí

My school

Aj - slovíčka

Aj - rozvrh hodin

Aj - I have got

Aj - cvičení

Aj - osmisměrka

Čj - pádové otázky

Čj - přídavná jména

Čj - přídavná jména tvrdá

Čj - přídavná jména měkká

Čj - přídavná jména přivlastňovací - rod mužský

Čj - přídavná jména přivlastňovací - rod ženský

Z on-line výuky 9. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

Obrázek 6

Obrázek 7

Z on-line výuky 10. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Z on-lline výuky 11. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Z on-line výuky 12. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Z on-line výuky 15. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Z on-line výuky 16. 2. 2021

Obrázek 1

Z on-line výuky 17. 2. 2021

Obrázek 1

Z on-line hodiny 18. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Z on-line hodiny 19. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Obrázek 4

Obrázek 5

22. - 23. 2. 2021

Z on-line výuky 24. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Z on-line výuky 25.2.2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

Z on-line výuky 26. 2. 2021

Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

15. - 19. 3. 2021

24. - 25. 3. 2021

Informace od 29. 3. 2021

Upravený rozvrh hodin 29. 3. - 2. 4. 2021

Průběh distanční výuky 30. 3. 2021

Průběh distanční výuky 6. 4. 2021

Obrázek 1

Průběh distanční výuky 9. 4. 2021

Průběh distanční výuky 14. 4. 2021

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy