znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Od 8. 3. 2021

PT, 1. - 9. třída

distanční vzdělávání

Zápis

do 1. ročníku proběhne 7. a 20. dubna 2021. Bližší inforamce naleznete zde.

 

Nabízíme volná pracovní místa. Více informací zde.

14. - 16. 10. 2020

19. - 23. 10. 2020

2. - 6. 11. 2020

Přírodověda - živočichové

Tvoření slov

9. - 13. 11. 2020

Povrch ČR

Př - podzim

Čj - předložky x předpony od, nad, pod, před

M - čísla do 10 000

16. - 20. 11. 2020

23. - 27. 11. 2020

Čj - předložka bez a předpony roz-, bez-, vz-

Př - les

M - písemné násobení bez přechodu

Vl - vodstvo ČR

Učivo 4. - 8. 1. 2021

Matematika 4. - 8. 1. 2021

Matematika příklady - 4. - 8. 1. 2021

Podstatná jména - mluvnické kategorie - 4. - 8. 1. 2021

Vl - půda a zemědělství - 4. - 8. 1. 2021

Čtení a psaní - 4. - 8. 1. 2021

Př - zima - 4. - 8. 1. 2021

Učivo 11. - 15. 1. 2021

Čj - podstatná jména rodu středního

Čj - vzory podstatných jmen - pracovní list

Matematika - geometrie

Vl - průmysl ČR

Př - člověk a jeho zdraví,

Učivo 18. - 22. 1. 2021

Čj - skloňování - rod střední

M - písemné násobení dvojciferným činitelem

Př - neživá příroda

Vl - Praha

25. - 29. 1. 2021

Čj - podstatná jména rodu ženského

M - obvod obdélníku

Př - neživá příroda II

Vl - Karlovarský kraj

Učivo 1. - 5. 2. 2021

Čj - rod ženský - skloňování

M - opakování

Učivo 8. - 12. 2. 2021

Jednotky délky a hmotnosti 

Př - pokusy a měření

Vl - Středočeský kraj

Učivo 15. - 19. 2. 2021

Čj - podstatná jména rodu mužského

M - zaokrouhlování

Př - ekosystém louka

Vl - Jihočeský kraj

Učivo 22. - 26. 2. 2021

Čj - vzory pán, hrad

Př - ekosystém louka 2

Vl - Plzeňský kraj

8. - 12. 3. 2021

15. - 19. 3. 2021

Čj - vzory muž, stroj

Čj - rod mužský - pracovní list

M - jednotky objemu a času

Př - ekosystém pole

Vl - Liberecký kraj

Vl - Ústecký kraj

22. - 26. 3. 2021

Vl - Královehradecký kraj

Vl - Pardubický kraj

Př - ekosystém pole II

29. - 31. 3. 2021

Čj - slovesa I.

Vl - Jihomoravský kraj

Vl - Kraj Vysočina

Př - ekosystém park (město)

6. - 9. 4. 2021

Vl - Olomoucký kraj

Vl - Zlínský kraj

Př - Lidská sídla

Organizace výuky od 12. dubna 2021

12. - 16. 4. 2021 - pro žáky, kteří se z důvodu nemoci nemohou zúčastnit prezenční výuky

Čj - slovesný způsob - pro žáky, kteří se z důvodu nemoci nemohou zúčastnit prezenční výuky

Vl - Moravskoslezský kraj - pro žáky, kteří se z důvodu nemoci nemohou zúčastnit prezenční výuky

Vl - měření času - pro žáky, kteří se z důvodu nemoci nemohou zúčastnit prezenční výuky

Př - lidská sidla II - pro žáky, kteří se z důvodu nemoci nemohou zúčastnit prezenční výuky

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy