znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

Zápis do 1. ročníku

pro školní rok

2023 - 2024

proběhne 3. a 4. dubna 2023.

Více informací zde.

**************

Nabízíme volná

pracovní místa.

Více informací zde.

Kritéria pro přijímání dětí do tříd 1. ročníku pro školní rok 2023/2024

 

V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovil ředitel Základní školy Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov, že ve školním roce 2023/2024 otevře 2 první třídy s maximálním počtem 30 žáků na třídu.

 

Kritéria (postupuje se v daném pořadí):

  1. Přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem v Habartově.
  2. Dítě s trvalým pobytem mimo Habartov, jehož sourozenec je již žákem ZŠ Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov. Rozhodující bude ročník, který sourozenec navštěvuje. Přednostně bude přijato dítě, které má sourozence v nižším ročníku.
  3. Vzdálenost místa trvalého bydliště od budovy ZŠ Habartov, Karla Čapka 119, okres Sokolov, přičemž přednost má dítě bydlící blíže této budově. Rozhodující bude věk dítěte. Pořadí se stanoví podle data narození – od nejstaršího k nejmladšímu.

Kritérium číslo 2  a 3  se použije pouze v případě dostatečné kapacity pro přijetí žáků do 1. ročníků.

 

V Habartově dne: 7. 3. 2023

 

                                                                          Mgr. Václav Riedl,

                                                                          ředitel školy

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy