znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

Nabízíme volné

pracovní místo

   na pozici učitelky     1. stupně

od 1.9.2018.

   

Třídní schůzky a pedagogické rady

 

1.9.2017                                        úvodní pedagogická rada

do 27.9.2017                                 úvodní třídní schůzky

9.11.2017                                       čtvrtletní pedagogická rada

9.11.2017                                       od 16.30 hodin třídní schůzky

18.1.2018                                       pololetní pedagogická rada

12.4.2018                                       čtvrtletní pedagogická rada

12.4.2018                                       od 16.30 hodin třídní schůzky

21.6.2018                                       závěrečná pedagogická rada

Třídní schůzky na 1. stupni si v průběhu roku určují třídní učitelé. To je rodičům oznámeno v žákovských knížkách žáků.

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Konzultační hodiny :   pro žáky a rodiče  - po předchozí domluvě

                                                             

                       Pavilon A, kabinet výchovného poradenství nebo sborovna, 1. patro

                                                        

                       Konzultace je třeba domluvit alespoň jeden den dopředu:  

                                                            

                                    Výchovný poradce: Mgr. Jana Pleyerová

                                        +420 734 449 722

Možnost využití nabídky pedagogicko-psychologické poradny v Sokolově :

Kontakty : 352 604 505, 352 604 964

                  www.volny.cz/ppp.sokolov/

                  e-mail : ppp.sokolov@volny.cz

Portály pro správný výběr povolání

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy