znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Od 8. 3. 2021

PT, 1. - 9. třída

distanční vzdělávání

Zápis

do 1. ročníku proběhne 7. a 20. dubna 2021. Bližší inforamce naleznete zde.

 

Nabízíme volná pracovní místa. Více informací zde.

Třídní schůzky a pedagogické rady

 

     31. srpna 2020         úvodní pedagogická rada

     do 30.září 2020        úvodní třídní schůzky

     19. listopadu 2020    čtvrtletní pedagogická rada

     19. listopadu2020     od 16.30 hodin třídní schůzky

      14. ledna 2021          pololetní pedagogická rada

       8. dubna 2021         čtvrtletní pedagogická rada

        8.dubna2021           od 16.30 hodin třídní schůzky

       17. června 2021       závěrečná pedagogická rada

Třídní schůzky na 1. stupni si v průběhu roku určují třídní učitelé. To je rodičům oznámeno v žákovských knížkách žáků.

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Konzultační hodiny :   pro žáky a rodiče  - po předchozí domluvě

                                                             

                       Pavilon A, kabinet výchovného poradenství nebo sborovna, 1. patro

                                                        

                       Konzultace je třeba domluvit alespoň jeden den dopředu:  

                                                            

                                    Výchovný poradce: Mgr. Jana Pleyerová

                                                                   +420 734 449 722

                                                        Mgr. Markéta Hrabáková

                                                                    +420 607 623 639

           Možnost využití nabídky pedagogicko-psychologické poradny v Sokolově :

                                              Kontakty : 352 604 505, 352 604 964

       www.volny.cz/ppp.sokolov/

               e-mail : ppp.sokolov@volny.cz

                                                Portály pro správný výběr povolání

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy