znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

Nabízíme volná

pracovní místa

   na pozici učitelů     1. a 2.stupně,

asistentů pedagoga

Tel.: 352 692 547

MT : 736 753 755

Pěkné prázdniny.

Třídní schůzky a pedagogické rady

 

31.8.2018                                      úvodní pedagogická rada

do 27.9.2018                                 úvodní třídní schůzky

8.11.2018                                       čtvrtletní pedagogická rada

8.11.2018                                       od 16.30 hodin třídní schůzky

17.1.2019                                       pololetní pedagogická rada

11.4.2019                                       čtvrtletní pedagogická rada

11.4.2019                                       od 16.30 hodin třídní schůzky

20.6.2019                                       závěrečná pedagogická rada

Třídní schůzky na 1. stupni si v průběhu roku určují třídní učitelé. To je rodičům oznámeno v žákovských knížkách žáků.

 

Informace pro rodiče vycházejících žáků

Konzultační hodiny :   pro žáky a rodiče  - po předchozí domluvě

                                                             

                       Pavilon A, kabinet výchovného poradenství nebo sborovna, 1. patro

                                                        

                       Konzultace je třeba domluvit alespoň jeden den dopředu:  

                                                            

                                    Výchovný poradce: Mgr. Jana Pleyerová

                                        +420 734 449 722

Možnost využití nabídky pedagogicko-psychologické poradny v Sokolově :

Kontakty : 352 604 505, 352 604 964

                  www.volny.cz/ppp.sokolov/

                  e-mail : ppp.sokolov@volny.cz

Portály pro správný výběr povolání

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy