znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

 

 

Z Á P I S

do 1.tříd pro školní rok 2020-2021

na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucího žáka prvního ročníku, v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 v následujícím režimu:

 

Termín zápisu: 20. dubna 2020 a 21. dubna 2020 vždy od 13 do 17 hodin.

Zápis je určen pro děti nar. od:

od 1. září 2013 do 31. prosince 2013,

od 1. ledna 2014 do 31. srpna 2014

 

Zápis je také určen pro ty děti, které měly odklad školní docházky.

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Zákonný zástupce doručí do školy přihlášku k přijeti k základnímu vzdělávání následujícím způsobem:

1) osobní podání ve vestibulu pavilonu A (hlavní vchod)

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

3) poštou

K žádosti se dokládá kopie rodného listu dítěte.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze:

  1. získat na www.zshabartov.cz
  2. vyzvednout v úředních hodinách ve škole (PO a ST v 9 – 11 hodin)
  3. vyzvednout přímo ve škole v den zápisu a zde vyplnit.

Případné žádosti o odklad školní docházky budou řešeny individuálně v průběhu zápisu. Podle zákona budou k povolení odkladu školní docházky vyžadovány dva posudky – od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119 se dostaví všechny děti s trvalým pobytem v Habartově či jeho částech.

 

                                                          Mgr. Václav Riedl, ředitel školy


pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy