znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

1. pololetí bude ukončeno 31. ledna 2022

4. února - jednodenní pololetní prázdniny

 

Z Á P I S

do 1. tříd pro školní rok 2021-2022

na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci budoucího žáka prvního ročníku, v souvislosti s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu proběhne zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2020/21 v následujícím režimu:

 

Termín zápisu: 7. dubna 2021 a 20. dubna 2021 vždy od 13 do 17 hodin.

Zápis je určen pro děti nar. od:

od 1. září 2014 do 31. prosince 2014,

od 1. ledna 2015 do 31. srpna 2015

 

Zápis je také určen pro ty děti, které měly odklad školní docházky.

Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

 

Zákonný zástupce doručí do školy přihlášku k přijeti k základnímu vzdělávání následujícím způsobem:

1) osobní podání v uvedených termínech ve vestibulu pavilonu A (hlavní vchod), s   sebou kopii rodného list dítěte k odevzdání, průkaz totožnosti zákonného zástupce,

2) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce,

3) poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

4) do datové schránky školy. 

K žádosti se dokládá a odevzdává kopie rodného listu dítěte.

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze:

  1. získat na www.zshabartov.cz
  2. vyzvednout v úředních hodinách ve škole (PO a ST v 9 – 11 hodin)
  3. vyzvednout přímo ve škole v den zápisu a zde vyplnit.

Případné žádosti o odklad školní docházky budou řešeny individuálně v průběhu zápisu. Podle zákona budou k povolení odkladu školní docházky vyžadovány dva posudky – od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119 se dostaví všechny děti s trvalým pobytem v Habartově či jeho částech.

 

                                                          Mgr. Václav Riedl, ředitel školy


pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy