znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Školní rok 2023/2024

od 12. 9. probíhá vyučování podle platného rozvrhu.

**************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

  • sociální asistent
  • školní psycholog

Více informací zde.

 

Z Á P I S

do 1. tříd pro školní rok 2023 - 2024

na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119

 

Zápis se koná v pavilonu "B" školy (Karla Čapka 119) a v ředitelně školy.

 

Termín zápisu: 3. dubna 2023 a 4. dubna 2023 vždy od 13 do 17 hodin.

Zápis je určen pro děti nar. od:

od 1. září 2016 do 31. prosince 2016,

od 1. ledna 2017 do 31. srpna 2017

 

Zápis je také určen pro ty děti, které měly odklad školní docházky.

K zápisu přijdou děti s rodiči nebo zákonnými zástupci, kteří budou mít s sebou:

 

1) občasnký průkaz rodičů, 

2) rodný list dítěte,

3) psací potřeby. 

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze:

  1. získat zde,
  2. vyzvednout přímo ve škole v den zápisu a zde vyplnit.

Pokud se dítě nemůže ze závažných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, dostaví se rodiče s doklady bez dítěte a další postup bude dohodnut na místě zápisu.

 

Případné žádosti o odklad školní docházky budou vydávány rodičům při zápisu. Podle zákona budou k povolení odkladu školní docházky vyžadovány dva posudky – od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

K zápisu na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119 se dostaví všechny děti s trvalým pobytem v Habartově či jeho částech.

 

 

 

                                                          Mgr. Václav Riedl, ředitel školy


pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy