znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

Nabízíme volné

pracovní místo

   na pozici učitelky     1. stupně.

Tel.: 352 692 547

MT : 736 753 755

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019

 

Zápis se koná v pondělí 9. dubna 2018 od 10 do 17 hod. 

                       a v úterý 10. dubna 2018 od 13 do 17 hod.

       v pavilonu „B“ školy (Karla Čapka 119) a v ředitelně školy.

K zápisu se dostaví děti narozené od 1.září 2011 do 31.prosince 2011,

                                                  od 1.ledna 2012 do 31.srpna 2012.

K zápisu se dostaví znovu i ty děti, které měly odklad školní docházky.

K zápisu přijdou děti s rodiči nebo zákonnými zástupci, kteří budou mít s sebou:

občanský průkaz rodičů, rodný list dítěte a psací potřeby.

Pokud se dítě nemůže ze závažných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, dostaví se rodiče s doklady bez dítěte a další postup bude dohodnut na místě zápisu.

Případné žádosti o odklad školní docházky budou vydávány rodičům při zápisu.
Podle  školského zákona  budou k povolení odkladu školní docházky vyžadovány  dva posudky – od školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

K zápisu na ZŠ Habartov, Karla Čapka 119 se dostaví všechny děti s trvalým pobytem v Habartově či jeho částech.

 

                                                                                  Mgr. Václav Riedl, ředitel školy

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy