znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Ředitelské volno

v souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitel školy na úterý 21. května 2024 z organizačních důvodů ředitelské volno 

*****************

Nabízíme volné pracovní místo na tyto pozice:

* učitel 1. stupně

* učitel 2. stupně

* sociální asistent

* školní psycholog

Více informací zde.

Modernizace učeben

Město Habartov realizuje projekt „ZŠ Habartov – vybavení kmenových učeben“. Předmětem projektu je modernizace a zvýšení kvality výuky ve všech kmenových učebnách základní školy v Habartově. Instalací nových interaktivních tabulí do tříd, vybavením učeben PC sestavami pro kantory a dovybavením tříd novým nábytkem vznikne příjemné a atraktivní prostředí jak pro žáky základní školy, tak pro učitele. Realizací projektu dojde k modernizaci a zvýšení kvality vzdělávání.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z evropského zemědělského fondu z Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020 v rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD – komunitně vedený místní rozvoj) administrované prostřednictvím MAS Sokolovsko o.p.s.

           

          

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy