znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Nabízíme volné pracovní místo na pozici kuchař/ka        a asistent pedagoga.

Informace na tel.čísle 352 692 547 nebo 736 753 755.

Dopravní soutěž

Ve spolupráci DDM Habartov se 16. dubna 2019 konalo oblastní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů ZŠ Habartov. Soutěž byla zaměřena na teoretickou a praktickou dovednost. Teorie zahrnovala znalost dopravních předpisů s ohledem na běžný pohyb cyklisty v silničním provozu, kterou soutěžící museli ověřit při vyplnění 20 otázkového testu. Praktické dovednosti pak museli prokázat při zdravovědě, kdy na modulové figuríně řešili nejrůznější zdravotní komplikace s ohledem na laické poskytování první pomoci. Mezi další praktické dovednosti patřila i jízda na orientační cyklistické dráze, kde překonávali řadu překážek. Všichni účastníci soutěžili v duchu fair play.

Prvenství si v první kategorii odneslo družstvo ve složení M. Dvořáková, N. Regošová, J. Vokoun a A. Karol, ve druhé kategorii obsadili první místo tým žáků T. Horové, T. Chudé, T. Neupauera a T. Hirsche.

Těchto osm soutěžících reprezentovalo ZŠ Habartov v okresním kole, které se konalo dne 7. května 2019 v DDM Sokolov. Žáci vynikali ve zdravovědě a byli pochváleni i samotnými organizátory. Družstvo první kategorie obsadilo 12. místo a družstvo druhé kategorie obsadilo krásné 9. místo.

Všem vítězům, ale i účastníkům blahopřejeme a děkujeme.

                                                                                         Bc. Gabriela Holubová

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy