znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

Nabízíme volné pracovní místo na pozici  asistent pedagoga. 

Informace na tel.čísle 352 692 547 nebo    736 753 755.

___________________

29.6. a 30.6. bude        ředitelské volno            z org. důvodů.

 

Beseda s policií aneb co ohrožuje naši mládež

Dne 31. 01. 2019 navštívila naši třídu policistka nprap. Mgr. Soňa Podlahová. V úvodu nám vysvětlila, čeho se beseda bude týkat. Následně nám rozdala pracovní sešity, které obsahovaly čtyři kreslené příběhy. V každém příběhu se ukrývalo několik druhů protiprávního jednání, které může být pácháno mládeží nebo naopak na mládeži. Za každým příběhem se pak nacházela stránka s otázkami, na něž se žáci snažili nalézt odpovědi, a poté si tam i zapisovali, která protiprávní jednání objevili a co vše bylo v příběhu podle jejich mínění porušeno.

                Tato první beseda byla zaměřena na příběh, který se nazýval ,,GANG‘‘. Někteří žáci zvolili svůj přirozeně ne příliš odborný slovník odpovědí, nicméně velmi nás překvapili  Simeon Klika, Radek Běhounek a Filip Cahlík, kteří dokázali uvést dokonce přesný název daného paragrafu. Snažili jsme se společně zhodnotit chyby, kterých se osoby ve svém jednání dopustily. Také jsme se dozvěděli a naučili spoustu nových věcí a po skončení besedy jsme byli v tomto oboru určitě o něco chytřejší, což se nám v našem životě bude určitě hodit. Musím třídu VII.A velmi pochválit za aktivitu a spolupráci na besedě. Poděkování si samozřejmě zaslouží i paní policistka, která nás vstřícným a poučným způsobem odpovídajícím věku žáků celou besedou provázela.

                  Dne 08. 03. 2019 nás opět navštívila paní policistka. Dnešní téma mělo název ,, Model ‘‘, kde jsme se setkali především se šikanou mezi spolužáky, s vyhrožováním, s přechováváním dětské pornografie, s ublížením na zdraví atd. Žáci VII.A s paní policistkou velmi pěkně spolupracovali , byli aktivní a vnímaví. Znovu jsme dostali krásný dárek ve formě omalovánek, kde je popsána Policie ČR v průběhu sta let. Všichni se už těšíme na další příběh, který se jmenuje ,, Past ‘‘.

                                                                                                Veronika Kubíková

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy