znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

2021/2022

Den otevřených dveří na ZŠ Habartov

se nesl v duchu připomínky "osmičkových" výročí

 

V pátek 23. listopadu se oděla naše základní škola do barev národní trikolóry. Bílá, modrá a červená byly všudy přítomné. V tento den během takřka čtyř hodin vyvrcholilo mnohaměsíční úsilí stovek žáků a pedagogů, kteří si v aktuálním roce nejrůznější formou připomínali několik významných výročí.

Několik historických událostí a především léta 1918, 1938, 1948 a 1968 zcela zásadně zahýbaly životy našich předků a tím potažmo výrazně ovlivnily i ty naše současné. Seznamování se s těmito dějinnými okamžiky pak znamenalo v roce stého výročí vzniku naší republiky pro žáky i pedagogy školy nemálo poznání a zábavy, ale i úsilí a práce vynaložené takříkajíc nad rámec běžné výuky. Den otevřených dveří, který byl takovým přirozeným završením tohoto veškerého dění, si kladl za cíl přivést na školní chodby a do školních tříd širokou veřejnost, které se tak dostalo možnosti se s nejrůznějšími projekty, které výše uvedený smysl naplňovaly, dopodrobna seznámit.

Intenzivní přípravy na velký den gradovaly již během několika posledních týdnů, avšak samotného vrcholu pak doznaly ve čtvrtek a v pátek, kdy byla i notně omezena samotná výuka. Každý z dospěláků byl naplno zaměstnán pečlivě rozvrženými a rozdělenými úkoly. Světlo v oknech školy svítilo do pozdního večera a všude se po desítkách a stovkách objevovaly tematické dekorace, obrázky, naučné panely, výtvarná díla a retropředměty skvěle dokumentující dobu minulou.

Některé třídy se proměnily v dílničky, kde bylo možné si vyrobit nefalšovanou školní pečeť, butonek se státními symboly, pískovou mandalu a další originální předměty. Z dalších tříd se staly výstavní síně, ve kterých byly shromážděny historické sešity a knihy, oděvy, hračky či předměty běžné potřeby. Nechyběla ani retrokavárna či poslechová místnost, v níž zněly někdejší hity. Ve dvou třídách byla připravena i živá vystoupení věnující se vzniku republiky potažmo tragickému roku 1938. Připraveny byly i digitální prezentace nebo třeba prostor na zapsání přání republice či pamětní kniha. Zkrátka bylo toho opravdu mnoho, co na návštěvníky čekalo.

S úderem patnácté hodiny se otevřely hlavní vchody obou pavilonů a do školy začali přicházet první návštěvníci. Těch pak během celé akce dorazilo nepočítaně a jen odhadem určitě řádově stovky. Chodby i třídy byly po celý čas plné lidí a to byla pro všechny organizátory ta největší odměna.

U vstupu návštěvníky vítaly hostesky, které jim předaly zevrubný program, Školní bulletin a případně je i nasměrovaly tam, kam bylo žádoucí. Pak již bylo zcela na vůli příchozích, kam zamíří a čemu budou věnovat svou pozornost.

Aktivit bylo k mání opravdu hodně. Za absolvování mnohých z nich si děti odnášely třeba nafukovací balonky s logem školy, nádherné pexeso sestavené z portrétů význačných osobností, na jehož vzniku se podíleli samotní žáci, nejrůznější cukrovinky či třeba velice hezkou medaili.  

Kdo chtěl, mohl tak v areálu školy strávit celé čtyři hodiny a stále mohl objevovat něco nového, množství zábavy i přístupného poučení bylo totiž tak značné, že vše se za ty čtyři hodiny snad ani zvládnout jednoduše nedalo.

Jsem přesvědčen o tom, že žáci i zaměstnanci školy zcela jasně všem příchozím dokázali prostřednictvím svého Dne otevřených dveří, že i ve školních lavicích společně prožili v mnoha směrech nevšední rok, který svým historickým odkazem bude na dlouho neopakovatelný.

  Závěrem je nasnadě vyjádřit velké poděkování směřující především ke všem těm, kteří se z řad zaměstnanců či žáků jakýmkoliv způsobem na realizaci tohoto skvělého dne podíleli. Bez jejich práce, nápadů, času, odhodlání a úsilí by zcela jistě nic tak báječného nevzniklo. V neposlední řadě se pak sluší poděkovat městu Habartov, které projekt zaštítilo finančně, a velké poděkování náleží i firmě VENDY atelier, jež dala škole laskavé svolení k bezplatnému použití nádherných kreseb pana grafika Miroslava Vomáčky, jež se staly např. součástí pozvánky či zmiňovaného pexesa. Poděkovat se určitě slušíza bezchybnou spolupráci i firmě AZUS Svatava, která má na svědomí velice povedený design propagace celé akce.

                                                                                          Mgr. Aleš Plevka

 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy