IX. A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pondělí

Aj M Z Čj F

 

   

Úterý

Čj Dnj M D Ch Tv      

Středa

Čj M Vko Aj Z

 

Pv Vv

Čtvrtek

M Čj Vkz Inf Ch D      

Pátek

Dnj Tv Aj Čj F Hv