III. B

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj Aj M Čj Prv

Úterý

Čj

Tv Aj M

Čap

Středa

Čj M Čj Vv Vv

Čtvrtek

Čj

Aj M Hv Tv

Pátek

Čj Prv M Čj Pv