III. A

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Aj Tv

Čj

M Prv

Úterý

Čj

Aj M Čj

Čap

Středa

Čj M Prv Tv Čj

Čtvrtek

Aj

Čj M Pv Hv

Pátek

Čj M Čj Vv

Vv