PT 1. 2. 3. 4.
Pondělí Jv Ps/Gr Hv Tv
Úterý  Mp Rp Pv Pv
Středa Jv Jv/Řv Ps/Gr Tv
Čtvrtek Mp Mp/Rp Vv Vv
Pátek Řv Pv Hv Tv


Jv - Jazyková výchova

Řv - Řečová výchova

Ps/Gr - Psaní/grafomotorika

Rp - Rozvoj poznání

Mp - Matematické představy