IV. B

1.

2.

3.

4.

5.

Pondělí

Čj

Aj

M

Přv

Čj

Úterý

Aj Čj M Vl

Čap

Středa

Tv

Čj M Čj

Pv

Čtvrtek

Čj

M Aj Vv Vv

Pátek

Tv

Čj

M

Vl

Hv