PT 1. 2. 3. 4.
Pondělí Jv Ps/Gr Hv Tv
Úterý Mp Řv Pv Pv
Středa Tv Jv Ps/Gr Pv
Čtvrtek Tv Mp Vv Vv
Pátek Jv/Řv Mp/Rp Rp Hv

 

Jazyková výchova

Řečová výchova

Psaní/grafomotorika

Rozvoj poznání

Matematické představy