VII.A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí D M F Pv Aj
Úterý Čj M Aj/Dnj Tv Dnj/Aj K aj
Středa Čj M Z Aj/Dnj Dnj/Aj Tv
Čtvrtek Čj M Vkz Vv Vv
Pátek Čj Z Vko F Dnj/Aj Hv