VI.A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondělí Čj M Z Aj Pv  
Úterý Čj M Tv D Vkz Vko
Středa Čj M F Tv Aj
Čtvrtek D M Čj Vv Vv
Pátek Z Čj Aj K aj F Hv