PT 1. 2. 3. 4.
Pondělí Jv Ps Řv Hv
Úterý Mp Tv Řv Pv
Středa Tv Mp Pv Pv
Čtvrtek Jv Ps Jv/Řv Hv
Pátek Mp/Rp Rp Vv Vv