znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

30. června v 8.00 rozdávání vysvědčení

1. 7. - 31. 8. letní prázdniny

Den Země

Den Země, dnes již Mezinárodní den Země, se připomíná vždy 22. dubna. My jsme si, trošku s předstihem, pro toto téma vyhradili již den 5. dubna. Využili jsme uspořádání lavic do "hnízd" kvůli zápisům dětí do 1. tříd, kdy se na dvě odpoledne naše třída proměnila na hernu pro tyto předškoláky. Nejprve se děti seznámily s informací, kdy a proč se tento den slaví. Přicházely s nápady, jak pomoci ochraňovat čistotu naší planety a o všech nápadech jsme si povídali. Např. o plýtvání vodou, energiemi a surovinami. O nešetrném drancování Země, o zbytečném převážení zboží  kamionovou dopravou, o zbytečném nadužívání plastových obalů.... Jedním z bodů bylo i třídění odpadu, a tomu jsme se následně věnovali nejvíce. Děti zhlédly nejprve krátké video o tom, jak to vypadá v třídírně již vytříděného odpadu, jak se tam pracuje a opět třídí, tentokrát již mnohem pečlivěji, než jak odpad vytřídili lidé. Popovídali jsme si o nutnosti třídění všemožného odpadu, abychom naši Zemi zbytečně nezatěžovali. Proč je nutné třídit odpad, to děti jistě  pochopily i z toho, kdy nejprve po jejich tipnutí, se dozvěděly, jak dlouho se určitý odpad rozkládá. A byly častokrát velmi překvapené! Třídění si děti nejdříve vyzkoušely samy ve skupinách na své pracovní listy a potom jsme si případné chyby odstranili.  Vysvětlili jsme si, jaké druhy odpadů patří do jakých kontejnerů, a  které do nich naopak nepatří.  Nakonec,  již se správným tříděním obeznámené, děti  "třídily odpadky" - vystříhané obrázky různých věcí tak, že je lepily  do správných papírových "kontejnerků". 
Všechny děti se do činnosti i přemýšlení krásně zapojily, myslím, že alespoň některé nové poznatky je překvapily, a hlavně, že si z hodin odnesly povědomí o tom, že má smysl přírodu chránit. Vždyť na této Zemi žijeme a jsme její součástí! 
 
                                                        Mgr. Alena Karanikolova
pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy