znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

 

Poznáváme přírodu

V hodinách prvouky jsme se již naučili hodně o přírodě, známe plno rostlin i zvířat. Abychom se s některými zvířaty seznámili ještě více, četli jsme o jejich životě a vyhledávali důležité informace. V rámci hodin prvouky a českého jazyka jsme potom ve dvojicích a za pomoci paní učitelky a paní asistentky zpracovávali projekty o jednotlivých zvířatech. Poté jsme své projekty představili ostatním spolužákům. 

Projekty byly velmi zdařilé, poučné,  dozvěděli jsem se mnoho informací ze života zvířat, víme, kteří hadi jsou jedovatí a kterých se bát nemusíme, známe pojem mimikry - ochranné zbarvení a spoustu dalších zajímavostí.

Práce na projektech nás všechny velmi bavila, ať už samotná práce na projektu, či prezentace projektů spolužáků. Také nás těšila vzájemná spolupráce.

                                                          Michaela Hurtová, Lucie Klarnerová


 

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy