znak ZŠ Habartov
Základní škola Habartov
Karla Čapka 119, okres Sokolov
Tel.: +420 352 692 547
město Habartov

 

Nabízíme volná

pracovní místa

   na pozici učitelů     1. a 2.stupně,

asistentů pedagoga

Tel.: 352 692 547

MT : 736 753 755

Pěkné prázdniny.

Zápis nových prvňáků a my 

Ve dnech 8. a 9. 4., probíhal ve škole zápis nových prvňáčků. Naše třída se na tyto dva dny stala hernou. V pondělí jsme se učili ve školní družině a potom jsme navštívili MKS, kde jsem zhlédli film Šmoulové - zapomenutá vesnice. V úterý si pro nás  paní učitelka připravila zábavné vyučování v učebně jazyků,  kde je k dispozici interaktivní tabule. Práce na tabuli se všem  velmi líbila, učení bylo úplně jiné a netradiční, děti výuka naprosto uchvátila. S pomocí interaktivní tabule dětem veškeré učení šlo úplně samo, moc bychom si přáli interaktivní tabuli mít také ve třídě. Nicméně, paní učitelka nám slíbila, že se do jazykové učebny určitě ještě podíváme. Musíme také pochválit nové prvňáčky, kteří si v naší třídě pěkně pohráli a vše potom krásně uklidili. Je vidět, že už jsou to budoucí školáci.

                                                Michaela Hurtová, Lucie Klarnerová

pastelka pastelka pastelka pastelka pastelka
knihy